Aktualności

2017-09-15

Czeskie ściganie

PoczÄ…tek wrzeÅ›nia to dwa ciekawe wyÅ›cigi etapowe u naszych poÅ‚udniowych sÄ…siadów. ZaczÄ™liÅ›my od Å›cigania na poÅ‚udniu Czech. Okolo Jižnich ÄŒech to pięć odcinków rozgrywanych w okolicach miejscowoÅ›ci Jindrichuv Hradec od 30 sierpnia do 3 wrzeÅ›nia. Ekipa Voster wystartowaÅ‚a w skÅ‚adzie: Mateusz Grabis, Mateusz Komar, Mateusz Nowaczek, Krzysztof Parma, MichaÅ‚ Podlaski i Adam Stachowiak.

Rywalizacja rozpoczynaÅ‚a siÄ™ od 3-kilometrowej drużynowej jazdy na czas. Dla nas niestety byÅ‚o pechowo, bo aż trzy defekty wyeliminowaÅ‚y naszÄ… ekipÄ™ z walki o czoÅ‚owe lokaty. PodniosÅ‚o to apetyt do walki w kolejnych dniach. Trzeba przyznać, że to byÅ‚ ciężki wyÅ›cig. MaÅ‚o Å‚askawa pogoda dawaÅ‚a zawodnikom w kość. Zimno, mokro i Å›lisko. Ostatecznie nie udaÅ‚o nam siÄ™ ugrać zwyciÄ™stwa etapowego, ale byÅ‚o naprawdÄ™ bardzo blisko! Na piÄ…tym, ostatnim etapie uciekaÅ‚ Mateusz Komar. Nasz zawodnik byÅ‚ na prowadzeniu przez ponad 100 kilometrów i im bardziej zbliżaliÅ›my siÄ™ do mety, tym mocniej wierzyliÅ›my w jego sukces. Mateusz zostaÅ‚ zÅ‚apany przez peleton na 500 m do kreski, ale brawa należą mu siÄ™ za walkÄ™ do koÅ„ca – trzeba próbować swojej szansy.

Kilka dni później znowu czekaÅ‚o na nas Å›ciganie w Czechach. Najpierw popoÅ‚udniowe kryterium w mieÅ›cie Hradec Kralove, a nastÄ™pnie dwudniowy wyÅ›cig East Bohemia Tour (UCI 2.2). Tam zameldowaliÅ›my siÄ™ w siedmioosobowym skÅ‚adzie: Mateusz Grabis, Mateusz Komar, Szymon Krawczyk, Mateusz Nowaczek, Krzysztof Parma, MichaÅ‚ Podlaski i Adam Stachowiak. Pierwszy, liczÄ…cy 170 km etap byÅ‚ sprzyjaÅ‚ sprinterom. Nasza ekipa jechaÅ‚a czujnie, a na nieco pokrÄ™conym finiszu najwyżej zameldowaÅ‚ siÄ™ Mateusz Komar – byÅ‚ dziesiÄ…ty na kresce. Drugi etap miaÅ‚ dÅ‚ugość 174 km i wiódÅ‚ przez górskie tereny (miÄ™dzy innymi okolice ZieliÅ„ca). Tutaj znowu do boju ruszyÅ‚ nasz specjalista od ucieczek – Mateusz Komar, który wraz z piÄ…tkÄ… innych zawodników pracowaÅ‚ na czele przez ponad 100 km. Na okoÅ‚o 30 km do mety peleton znów byÅ‚ razem, a MichaÅ‚ Podlaski wygraÅ‚ lotnÄ… premiÄ™, zdobywajÄ…c cenne sekundy do walki w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie na mecie MichaÅ‚ zameldowaÅ‚ siÄ™ jako siódmy, co daÅ‚o mu bardzo dobre, szóste miejsce w klasyfikacji koÅ„cowej wyÅ›cigu.

DzieÅ„ później, 10 wrzeÅ›nia, czekaÅ‚o nas jeszcze MiÄ™dzynarodowe Kryterium Uliczne O Puchar Prezydenta Miasta ElblÄ…ga. WyÅ›cig bardzo dla nas udany, ponieważ zwyciężyÅ‚ Adam Stachowiak, a Mateusz Komar stanÄ…Å‚ na drugim stopniu podium.

Wróć

Kontakt