Aktualności

2018-05-14

Dobre zakończenie CCC Tour

MichaÅ‚ Podlaski finiszowaÅ‚ z czwartÄ… lokatÄ… na ostatnim etapie CCC Tour - Szlakiem Grodów Piastowskich. WysokÄ… dyspozycjÄ™ tego dnia potwierdziÅ‚ również Adam Stachowiak.

Åšciganie na Dolnym ÅšlÄ…sku tradycyjnie rozpoczęło siÄ™ od kryterium na ulicach Legnicy. Kolarze walczyli 10 maja o zwyciÄ™stwo w prologu oraz o koszulki poszczególnych klasyfikacji, jednak caÅ‚ość nie byÅ‚a wliczana do klasyfikacji generalnej. Mateusz Komar zajÄ…Å‚ bardzo dobre czwarte miejsce.

11 maja rozegrane zostaÅ‚y dwa etapy. Pierwszy z nich, indywidualna jazda na czas, byÅ‚ dla nas mocno pechowy. Z dużym apetytem na dobry rezultat do startu przystÄ…piÅ‚ Adam Stachowiak. Niestety Å›liskie rondo i kraksa, w której Adam trochÄ™ siÄ™ poturbowaÅ‚, przekreÅ›liÅ‚y szanse na zadowalajÄ…cy rezultat. 

W popoÅ‚udniowym etapie z Polkowic do GÅ‚ogowa mocno walczyli Mateusz Grabis i Mateusz Nowaczek, uciekajÄ…c w piÄ™cioosobowej grupce. PojawiÅ‚a siÄ™ realna szansa na powodzenie tej ucieczki. Ostatecznie jednak, naszych harcowników zÅ‚apano na 300 m przed metÄ…! Etap wygraÅ‚ Alois Kankovsky.

W sobotÄ™ 12 maja pora byÅ‚a na królewski etap, z trasÄ… wiodÄ…cÄ… przez lokalne wzniesienie: PrzeÅ‚Ä™cz WoliborskÄ…, SokolÄ…, WalimskÄ… czy SrebrnogórskÄ…. Do gÅ‚osu doszli najlepsi górale, zwyciężyÅ‚ Łukasz Owsian, a MichaÅ‚ Podlaski i Adam Stachowiak finiszowali w 25-osobowej grupie goniÄ…cej uciekinierów.

Ostatni, niedzielny etap, rozgrywany byÅ‚ na trasie ze ZÅ‚otoryi do Jawora. Przez 120 km uciekaÅ‚ Adam Stachowiak - najpierw w ducecie z Tobiaszem PawÅ‚akiem, potem już samotnie. MiÅ‚o byÅ‚o patrzeć z jakÄ… lekkoÅ›ciÄ… pokonuje podjazdy na trasie: StanisÅ‚awów i Pomocne! Ponownie apetyt byÅ‚ duży, ale peleton zÅ‚apaÅ‚ Stachowiaka na 25 km przed metÄ…. Na kresce w Jaworze zameldowaÅ‚a siÄ™ maÅ‚a grua, a jako czwarty liniÄ™ mety przekroczyÅ‚ MichaÅ‚ Podlaski. Do koÅ„ca w grze byÅ‚ także Mateusz Grabis.

Wróć

Kontakt